000-000-0000 [email protected]

For shareholders receiving the notice by post (with Ref.nr and PIN code), notice of attendance for nominee-registered shares, advance votes and proxy may be registered at:
https://investor.vps.no/gm/logOn.htm?token=927e6dc6b2ff5a56e299291b115d7fcee583e2ff&validTo=1718978400000&oppdragsId=20240405VPNCGZU0. The deadline is 21 May 2024 at 12:00 CEST.
 
Shareholders receiving the notice electronically must log on investor services https://investor.vps.no/garm/auth/login and choose Corporate Actions – General Meeting – ISIN (also available for shareholders receiving the notice by post).
 
Live virtual attendance in the meeting: https://dnb.lumiagm.com/172461050 (log in BEFORE the meeting starts at 10:00 CEST on 22 May 2024).
______________________________________

For aksjeeiere som mottar innkalling i posten (med Ref.nr. og PIN-kode) kan påmelding for forvalterregistrerte aksjer, forhåndsstemmer og fullmakter registreres på: 
https://investor.vps.no/gm/logOn.htm?token=927e6dc6b2ff5a56e299291b115d7fcee583e2ff&validTo=1718978400000&oppdragsId=20240405VPNCGZU0. Fristen er 21. mai 2024 kl. 12:00.
 
Aksjeeiere som mottar innkalling elektronisk, må logge seg på investortjenester https://investor.vps.no/garm/auth/login og velge Hendelser – Generalforsamling – ISIN (også tilgjengelig for aksjeeiere som mottar innkallingen per post).
 
For online deltakelse på møtet, klikk https://dnb.lumiagm.com/172461050 (logg inn FØR møtet starter kl. 10:00 den 22. Mai 2024).